Алибаба групп сая сая хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралыг өөрчилсөн гэдэгтэй Та санал нийлэх үү?

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө

Алибаба групп сая сая хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралыг өөрчилсөн гэдэгтэй Та санал нийлэх үү? "Alibaba GDT Mongolia Training Institution" нь Алибаба группийн бизнесийн сүүлийн үеийн туршлагаас эхлээд дижитал салбарын 20 жилийн ноу хауг тантай хуваалцахад бэлэн болоод байна. Дижитал шинэ эдийн засгийг дагаж ирэх боломжуудыг нээж, улс орныхоо дижитал шилжилтийг эрчимжүүлэх, дижитал эко системийг бий болгох боломжийг нээж өгөхөд туслах өвөрмөц сургалтын хөтөлбөрөө Alibaba GDT Mongolia Training Institution танилцуулж байна. Та бүхэн сонирхсон багц сургалтын зураг дээр дарж орон мэдээлэл авна уу! Доорх холбоосоор орж сонирхсон сургалтын багц хөтөлбөртөө бүртгүүлнэ үү!
https://forms.gle/zK5F3y3yNZk7DdJF9 [1]  

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 89198160 дугаараас

AGDT Багц 1 буюу “Дижитал шилжилт” сургалтын багц хөтөлбөр. Тус багц хөтөлбөрөөр дижитал шилжилтийн үндсэн ойлголтыг онол, бодит жишээн дээр үндэслэн өгөх ба “Alibaba GDT Mongolia Training Institution” – ийн сертификат олгоно. Сургалтын хугацаа: 4 долоо хоног, нийт 50 цаг

AGDT Багц 2 буюу “Дижитал шилжилт, Интрепренершип” сургалтын багц хөтөлбөр. Тус багц хөтөлбөрөөр дижитал шилжилт, дижитал шинэ бизнесийг хэрхэн хөгжүүлэх тухай үндсэн ойлголтыг онол, бодит жишээн дээр үндэслэн өгөх ба “Alibaba GDT Mongolia Training Institution” – ийн сертификат олгоно. Сургалтын хугацаа: 7 долоо хоног, нийт 86 цаг

AGDT Багц 3 буюу “Дижитал эдийн засаг, Алибаба цахим худалдааны загвар симуляц” сургалтын багц хөтөлбөр. Тус багц хөтөлбөрөөр дижитал худалдааг хэрхэн хийх мэдлэгийг Алибабагийн симуляцын платформоор дамжуулан өгөх ба “Alibaba GDT Mongolia Training Institution” – ийн сертификат олгоно. Сургалтын хугацаа: 2 долоо хоног, нийт 14 цаг

AGDT Багц 4 буюу “Дижитал шилжилт, Алибаба цахим худалдааны загвар симуляц” сургалтын багц хөтөлбөр. Тус багц хөтөлбөрөөр дижитал шилжилт болон дижитал худалдааг хэрхэн хийх мэдлэгийг алибабагийн симуляцын платформоор дамжуулан өгөх ба “Alibaba GDT Mongolia Training Institution” – ийн сертификат олгоно. Сургалтын хугацаа: 5 долоо хоног, нийт 64 цаг

 

AGDT Багц 4 буюу “Дижитал шилжилт, Алибаба цахим худалдааны загвар симуляц” сургалтын багц хөтөлбөр. Тус багц хөтөлбөрөөр дижитал шилжилт болон дижитал худалдааг хэрхэн хийх мэдлэгийг алибабагийн симуляцын платформоор дамжуулан өгөх ба “Alibaba GDT Mongolia Training Institution” – ийн сертификат олгоно. Сургалтын хугацаа: 5 долоо хоног, нийт 64 цаг 
Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//