Сул орон тооны зар 2021-11-05

Нийтэлсэн: 1 сарын өмнө

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ/

 

Зарлагдсан ажлын байр

Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаалын нэршил Албан тушаалын ангилал зэрэглэл Хариуцсан асуудал Албан тушаалын тодорхойлолт Орон тоо Ажлын байрны төлөв  
1 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Бодлого, зохицуулалтын хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Хоршооны салбарын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
2 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Хууль, тусгай активын хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Өр, авлага барагдуулах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,  Файл үзэх 1
Нээлттэй
3 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Бүртгэл, мэдээлэл, нэг цэгийн үйлчилгээний хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 7 Мэдээллийн технологи, сүлжээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
4 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Бодлого, зохицуулалтын хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Оюуны өмч, гарааны бизнесийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
5 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Зээл, төслийн хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Зээл, төсөл хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 2
Нээлттэй
6 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Хууль, тусгай активын хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Зээлдэгчийн түүх, барьцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,  Файл үзэх 1
Нээлттэй
7 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Бүртгэл, мэдээлэл, нэг цэгийн үйлчилгээний хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Зөвлөх үйлчилгээ, сургалт мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн,  Файл үзэх 1
Нээлттэй
8 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Бодлого, зохицуулалтын хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Инноваци,техник технологи, кластер инкубацийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
9 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Хууль, тусгай активын хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Гэрээ хэлцэл хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
10 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Хууль, тусгай активын хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 7 Хууль, тогтоомж, гэрээ хэлцэл хариуцсан ахлах мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
11 Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар Бүртгэл, мэдээлэл, нэг цэгийн үйлчилгээний хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ – 6 Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний стандарт, хөгжүүлэлт, борлуулалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//