Төрийн байгууллагын шударга байдлын талаар үйлчлүүлэгчдээс авах судалгаа-2021

Нийтэлсэн: 1 сарын өмнө

Сайн байна уу.  Авлигын эсрэг хуулийн дагуу___________(байгууллагын нэр)-ын шударга байдлын талаар үйлчлүүлэгчдээс авах судалгаанд Та оролцож байна. Судалгааг жил бүр зохион байгуулан явуулдаг бөгөөд авлигын эсрэг бодлого боловсруулахад шаардагдах мэдээллийг цуглуулдаг. Судалгааны мэдээлэл цуглуулах, тайлан бэлтгэж, үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх, зөвлөх үйлчилгээний ажлыг "ЭС АЙ СИ ЭЙ ХХК" гүйцэтгэж байна.
Таны хариулт болон хувь хүний мэдээллийн нууцлалыг Статистикийн тухай хууль, Хувь хүний нууцын тухай хуулийн дагуу хангах болно. Таныг судалгаанд оролцож байгаад талархлаа илэрхийлье

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zxVTlkzk3kW7e6YVKbKlZ3UG2YHMrTBNhFGMtGHQ_pJUQ1VLSFNNNjNIVVdITEpPN0hEN1JDOVRaOS4u

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//