Улсын шилдэг хоршоо шалгаруулах шагнах журмын төсөлд санал аа өгнө үү

Нийтэлсэн: 3 сарын өмнө

2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн Улсын Их Хурлын нэгдсэн чуулганаар батлагдсан “Хоршооны тухай хууль”-ийн шинэчилсэн найруулгын 42 дугаар зүйлийн 42.1.7-д заасны дагуу “Улсын шилдэг хоршоо шалгаруулах шагнах журам”-ын төслийг боловсрууллаа. Журмын төсөлд 30 хоногийн турш олон нийтээс санал авахаар танилцуулж байна. Та бүхэн журмын төсөлтэй танилцаад саналаа zandanbat@sme.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү.

ЖУРМЫН ТӨСӨЛ ТАТАЖ АВАХ БОЛ ЭНД ДАРНА УУ

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//