Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгэх, тодорхойлолт олгох

Нийтэлсэн: 11 сарын өмнө

 

 

                                                                                                                      ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН

                                                                                                  ГАЗАРТ

 

 

 

Хүсэлт гаргах тухай 

 

 

            Манай байгууллага нь ……………………зорилгоор жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгүүлэх хүсэлтэй байгаа тул шийдвэрлэж өгнө үү. Компанитай холбоотой доорх мэдээлэл болон бусад материалыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

  • Компанийн нэр: ........................................         
  • Эрхэлж буй үйл ажиллагааны чиглэл: .........................
  • Байгууллагын албан ёсны хаяг, утасны дугаар, цахим хаяг: .......................
  • Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль (https://www.legalinfo.mn/law/details/14525?lawid=14525)-ийн 7.1-д заасан тусгай зөвшөөрөл бүхий үйл ажиллагаа эрхэлдэг эсэх: ........... (Хэрэв тийм бол хуульд заасны дагуу жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн тодорхойлолт олгох боломжгүй тул хүсэлт гаргах шаардлагагүйг анхаарна уу)

 

Манай байгууллагын талаарх мэдээлэл болон хавсралт материалууд нь үнэн зөв болно.

 

 

                     (тамга)     ЗАХИРАЛ   .............................     ................................

                                                            (гарын үсэг)                     (овог,нэр)                                          

 

 

 

 

Загвар файл хэлбэрээр татаж авах бол ЭНД ДАРНА УУ

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//