САНГИЙН ЗЭЭЛДЭГЧ НАРТ

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө
Монгол улсын ЗГ-ын 2020 оны 49 дүгээр тогтоолын дагуу ЖДҮХСангийн ажлын алба татан буугдаж, сангийн үндсэн чиг үүрэг Засгийн Газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт шилжсэн. 
Хэдийгээр сангийн ажлын алба татан буугдсан боловч сангийн бүхий л үндсэн үйл ажиллагаа ЖДҮГ-т шилжин ирсэн тул зээлдэгчид зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу зээлээ төлнө үү. 
Зээлээ төлөхгүй байх нь зээлийн зөрчлийн хуримтлал үүсгэж, алданги тооцох үндэслэл болох, цаашлаад зээлийн мэдээллийн сангийн хэвийн бус ангилалд шилжих зэрэг эрсдэл бий болохыг анхаарна уу.
ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//