Арьс боловсруулах тоног төхөөрөмжүүдийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгож байна

Нийтэлсэн: 10 сарын өмнө

ААНБ арьс боловсруулах тоног төхөөрөмжийг ШУУД ХУДАЛДАН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Аж ахуйн нэгжийн Жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт хандсан хүсэлт.
2. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн гэрчилгээ
3. Харьяа ХХААГазрын эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэгийг баталсан тодорхойлолт.
4. Төлбөрийн баримт, ЖДҮХСангийн Төрийн сан дахь 100900037019 тоот дансанд тушаана.
5. Хутган махлагчтай арьс боловсруулах тоног төхөөрөмж – 17.600.000 төгрөг,
6. Сойзон махлагчтай арьс боловсруулах тоног төхөөрөмж – 15.700.000 төгрөг

ААНБ АРЬС БОЛОВСРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ЗЭЭЛЭЭР ХУДАЛДАН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Аж ахуйн нэгжийн Жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт хандсан хүсэлт.
2. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн гэрчилгээ
3. Харьяа ХХААГазрын эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэгийг баталсан тодорхойлолт.
4. Урьдчилгаа 20 хувь төлсөн төлбөрийн баримт, урьдчилгаа төлбөрийг ЖДҮХСангийн Төрийн сан дахь 100900037019 тоот дансанд тушаана .
            Хутган махлагчтай арьс боловсруулах тоног төхөөрөмж – 3.520.000 төгрөг,
            Сойзон махлагчтай арьс боловсруулах тоног төхөөрөмж – 3.140.000 төгрөг
5. Захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар. 5 хувь
6. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ 5 хувь /аж ахуйн нэгж нь 1-ээс дээш  гишүүнтэй бол тухайн эзэмшигчдээс итгэмжлэл авах/
7. Барьцааны хөрөнгийн гэрчилгээ 5 хувь /Өнгөт фото зургийн хамт/
8. Барьцааны хөрөнгө хэд хэдэн хүний өмч бол тэр хүмүүсийн  нотариатаар батлуулсан итгэмжлэл 5 хувь
9. Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах компаний дүрэм 3 хувь /үүсгэн байгуулагдахад зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагын тамга, тэмдэгээр баталгаажсан байх/.
10. Барьцааны зүйлийг барьцаалуулсан эсэх тухай лавлагаа 5 хувь
11. Оршин суугаа хаягын тодорхойлолт /ТҮЦ-машин/
12. Барьцааны хөрөнгийн итгэмжлэл хийлгэхдээ аж ахуйн нэгжийн нэр дээр хийлгэх/ Жишээ:
      ........................ ХХК-ийн захирал  /............................/-д
13. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл, муу зээлийн түүхгүй байх.

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР 2020 ОН  УТАС - 7748-5555/4/

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//