Арьс боловсруулах тоног төхөөрөмжүүдийг хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгож байна

Нийтэлсэн: 3 сарын өмнө

ААНБ арьс боловсруулах тоног төхөөрөмжийг ШУУД ХУДАЛДАН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Аж ахуйн нэгжийн Жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт хандсан хүсэлт.
2. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн гэрчилгээ
3. Харьяа ХХААГазрын эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэгийг баталсан тодорхойлолт.
4. Төлбөрийн баримт, ЖДҮХСангийн Төрийн сан дахь 100900037019 тоот дансанд тушаана.
5. Хутган махлагчтай арьс боловсруулах тоног төхөөрөмж – 17.600.000 төгрөг,
6. Сойзон махлагчтай арьс боловсруулах тоног төхөөрөмж – 15.700.000 төгрөг

ААНБ АРЬС БОЛОВСРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ЗЭЭЛЭЭР ХУДАЛДАН АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

1. Аж ахуйн нэгжийн Жижиг, дунд үйлдвэрийн газарт хандсан хүсэлт.
2. Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчийн гэрчилгээ
3. Харьяа ХХААГазрын эрчимжсэн мал аж ахуй эрхэлдэгийг баталсан тодорхойлолт.
4. Урьдчилгаа 20 хувь төлсөн төлбөрийн баримт, урьдчилгаа төлбөрийг ЖДҮХСангийн Төрийн сан дахь 100900037019 тоот дансанд тушаана .
            Хутган махлагчтай арьс боловсруулах тоног төхөөрөмж – 3.520.000 төгрөг,
            Сойзон махлагчтай арьс боловсруулах тоног төхөөрөмж – 3.140.000 төгрөг
5. Захирлын иргэний үнэмлэхийн хуулбар.
6. Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ /аж ахуйн нэгж нь 1-ээс дээш  гишүүнтэй бол тухайн эзэмшигчдээс итгэмжлэл авах/
7. Аж ахуйн нэгж үүсгэн байгуулах компаний дүрэм 3 хувь /үүсгэн байгуулагдахад зөвшөөрөл олгосон эрх бүхий байгууллагын тамга, тэмдэгээр баталгаажсан байх/.
8. Оршин суугаа хаягын тодорхойлолт /ТҮЦ-машин/
9. Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл, муу зээлийн түүхгүй байх.

ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗАР 2021 ОН  УТАС - 7748-5555/4/

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//