ХАМТРАН АЖИЛЛАХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ УРЬЖ БАЙНА

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт, хугацаатай хөнгөлөлттэй олгох зээлийн төсөл сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа явагдаж байна.

Сонгон шалгаруулалтын эцсийн шат болох “Төсөл Сонгон Шалгаруулах Хороо” -ны хурлыг Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд ил тод мэдээлэх ажилд хамтран ажиллах байгууллагуудыг урьж байна.

Утас: 92-263028, 92-263029

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//