Зээлдэгч нарын анхааралд

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө

Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д зааснаар 2018 оны төсвийн жил дуусгавар болох гэж байгаатай холбогдуулан, Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.7-д зааснаар төсвийн үлдэгдлийг төсвийн ерөнхий дансанд татан төвлөрүүлдэг тул Зээлдэгч иргэн, аж ахуй нэгжүүд зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийн дагуу үндсэн зээлийн болон хүүгийн төлбөрийг 2018 оны 12 дугаар сарын 24-ны дотор шилжүүлнэ үү.

Хуримтлагдсан өр төлбөрийг хугацаандаа төлөхгүй тохиолдолд зээлийн гэрээнд заасны дагуу нэмэгдүүлсэн хүү, алданги тооцохыг анхаарна уу.

 

Дансны нэр: Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан

Дансны дугаар: 100900037019

 

Жич: Гүйлгээний утга дээр зөвхөн зээл авсан иргэн, аж ахуй нэгжийн нэр, утасны дугаарыг бичнэ үү.

Жижиг, дунд Үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 

Санхүү, хөрөнгийн хэлтэс

Утас: 62 263029

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//