2018.04.03-16-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХҮЛЭЭН АВСАН ТӨСЛҮҮДИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЭЛ

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө
W3.CSS

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 2018 оны 05 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/88 тоот тушаалаар батлагдан урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээлээр санхүүжигдэхээр шийдвэрлэгдсэн төслүүдийн Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлого, хөтөлбөртэй уялдсан байдал:


 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//