Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгэн тодорхойлолт олгох төрийн үйлчилгээ

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө

Иргэн та аж ахуйн нэгжээ Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчээр бүртгүүлэн тодорхойлолт авах хүсэлтээ цахимаар эсвэл албан хүсэлтээр доорх хавсралтуудын дагуу гаргах боломжтой. / ЭНД ДАРЖ загвар татаж авах/

(Жич: хэрэв та burtgel.sme.gov.mn цахим сайтаар хүсэлт илгээх бол доорх хавсралтууд шаардагдахгүй болно);
 
1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;
2. Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт. /E-mongolia.mn, НДЕГ-ын цахим сайтаас эсвэл ТҮЦ машинаас авсан байх/;
3. Өмнөх жилийн санхүүгийн баталгаажсан тайлан. /Хэрэв шинээр байгуулагдсан бол эхлэлтийн тайлан баланс эсвэл хагас жилийн санхүүгийн баталгаажсан тайлан/. /www.e-balance.mof.gov.mn/
4. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагаа. /ТҮЦ машины лавлагаа эсвэл E-mongolia.mn-с авсан байх/;

 

Хүсэлт гаргасан аж ахуйн нэгжид 20 болон түүнээс дээш хувийн хувьцаа эзэмшигч хуулийн этгээд байдаг бол өмнөх жилийн санхүүгийн баталгаажсан тайлан болон хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн лавлагааг хавсаргана;

Санамж: Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 5.1 болон 7.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй тохиолдолд тодорхойлолт олгох боломжгүйг анхаарна уу.

 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд www.burtgel.sme.gov.mn цахим хуудаст бүртгүүлэн, хүсэлтээ илгээснээр тодорхойлолтоо шууд авна.

Мөн төрийн үйлчилгээний нэгдсэн портал “E-Mongolia”-д үйлчилгээгээ холбосон тул www.e-mongolia.mn -ээс үйлчилгээ авах боломжтой.

"Жижиг, дунд үйлдвэр үйлчилгээ эрхэгчдэд тодорхойлолт олгох" төрийн үйлчилгээ нь үнэ төлбөргүй.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//