Алсын хараа

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө

Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар нь Монгол Улсын жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ, хоршооны салбарын экосистемийг бий болгоход тэргүүлэгч байх бөгөөд бичил, жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгч, хоршоодыг дэмжих замаар бүтээмжийг өсгөх, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн ажлын байр нэмэгдүүлэх, нийгэм, эдийн засгийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбар болгох явдал мөн.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//