Төсөл сонгон шалгаруулалтын явцын талаар мэдээлэл-2

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас 2020 онд олгох урт, хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлийн хүсэлтийг орон даяар хүлээн авч дууслаа.

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох урт, хугацаатай хөнгөлөлттэй зээлийн хүсэлтийг 2020 оны 4 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс 5 дугаар сарын 20-ний өдрийг хүртэл хугацаанд Улаанбаатар хотод COVID-19 вирусын тархалтын улмаас цахим системээр дамжуулан, орон нутагт цаасан хэлбэрээр хүлээн авах ажил хийгдэж дууслаа.

Үүний дүнд Сангийн зээлийн мэдээллийн нэгдсэн системд 2020 оны 5 дугаар сарын 19-ний байдлаар нийтдээ 1,576 төсөл хэрэгжүүлэгчийн 238.5 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлт бүртгэгдсэн байна.

САНД                – 769 ТӨСӨЛ, ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТ – 159,7 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

ОРОН НУТАГТ – 807 ТӨСӨЛ, ЗЭЭЛИЙН ХҮСЭЛТ – 78,8 ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

Эдгээр төслүүдийг жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн ангилалаар авч үзвэл, Улаанбаатар хотод 20.0-300.0 сая төгрөгийн зээл хүссэн бичил ангилалд бүртгэгдсэн 697 аж, ахуйн нэгжийн 95,6 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлт, орон нутагт 20.0-300.0 сая төгрөгийн зээл хүссэн бичил ангилалд бүртгэгдсэн 807 аж, ахуйн нэгжийн 78,8 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлт, 300.0-1000.0 сая төгрөгийн зээл хүссэн 65 аж, ахуйн нэгжийн 49,4 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлт, 1,0-2,5 тэрбум төгрөгийн зээл хүссэн 7 аж, ахуйн нэгжийн 14.4 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүсэлт тус тус эзэлж байна.2020 оны ЖДҮ төслийн сонгон шалгаруулалтын онцлог:

  • Төсөл ирүүлэх хугацааг 21 хоног байсныг 30 хоног болгон, төслөө боловсруулах, материал бүрдүүлэх хугацааг уртасгасан.
  • ЖДҮСангийн фэйж хуудсаар дамжуулан 7 хоногийн 3 өдөр тогтмол цагт нийтдээ 8 удаагийн лайв хийж, хэрхэн цахим сайтаар зээлийн хүсэлтийг илгээх үү, зээлийн шалгуурыг хангах талаар, ждү эрхлэгчээр хэрхэн бүртгүүлэх үе шат, бүрдүүлэх материал, төслийн шаардлага гэж юу болох зэрэг цаг үеийн нарийн мэдээллээр тогтмол хангаж, холбогдох асуултад тухай бүр хариултыг өгч ажиллав. Нийт хандалт 935 хувиар нэмэгдэж, 200,3 мянган хүнд хүрчээ.
  • Дэлхийн нийтээр тархсан COVID-19 царт тахлын улмаас 2020 оны төсөл хүлээн авах ажиллагааг орон даяар нээлттэй, цахимаар мэдээлэл өгч, арга зүйн зөвлөгөөр хангаж ажиллалаа. Тухайлбал:
  • ЖДҮСангийн фэйж хуудсаар дамжуулан 7 хоногийн 3 өдөр тогтмол цагт нийтдээ 8 удаагийн лайв хийж, хэрхэн цахим сайтаар зээлийн хүсэлтийг илгээх үү, зээлийн шалгуурыг хангах талаар, ждү эрхлэгчээр хэрхэн бүртгүүлэх үе шат, бүрдүүлэх материал, төслийн шаардлага гэж юу болох зэрэг цаг үеийн нарийн мэдээллээр тогтмол хангаж, холбогдох асуултад тухай бүр хариултыг өгч ажиллав. Нийт хандалт 935 хувиар нэмэгдэж, 200,3 мянган хүнд хүрчээ.
  • Орчин үеийн ZOOM цахим видео хурлын аппликейшн ашиглан 21 аймаг, 9 дүүргийн жижиг, дунд үйлдвэрийн мэргэжилтэнгүүдэд журмын талаар заавар, зөвөлгөөг 2 удаа өгч ажиллаа.
  • Мөн COVID-19 вирусын тархалтын улмаас Улаанбаатарт төсөл ирүүлж буй аж ахуйн нэгжийн зээлийн хүсэлт, холбогдох материалыг https://zeel.smefund.gov.mn хаягаар цахимаар хүлээн авч, зээлийн нэгдсэн бүртгэлийн системд автоматаар бүртгэлжүүлэх боломжоор хангаж ажиллалаа.

Мөн дэлхийн нийтээр тархсан COVID-19 вирусын улмаас энэ удаагийн төсөл сонгон шалгаруулалтыг анх удаа цахимаар хүлээн авч, зээлийн нэгдсэн систем дээр үүссэн хэт ачаалалыг бууруулах, хугацаанд нь илгээсэн төслийг хамруулах талаас зарим зохион байгуулалтын арга хэмжээг авч, алдаа гаргахгүй, бухимдал үүсгэхгүй байх талаас сангийн зүгээс ихээхэн анхаарч, ажилласан болно.

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//