ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭР, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, ХӨТЛӨХ, МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2021 оны 9 дүгээр сарын 14-ний өдөр                                                                                                                                                            Улаанбаатар хот

                                                                                     Дугаар А-254
                                                                 
                                                                          ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
 

Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.3 дахь хэсгийг үндэслэн ТУШААХ нь:

1.“Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээний цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, хөтлөх, мэдээлэл цуглуулах, үйлчилгээ үзүүлэх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай.

2.Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Жижиг, дунд үйлдвэрийн газар /Я.Эрдэнэсайхан/-т үүрэг болгосугай.

3.Тушаалыг захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэхийг Хуулийн хэлтэс /Э.Цолмонжаргал/-т даалгасугай.

 

                                                                    САЙД                                     З.МЭНДСАЙХАН

ЖУРМЫГ ТАТАЖ АВАХ

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//