Мэдэгдэл

Нийтэлсэн: 4 жилийн өмнө

Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1-д зааснаар 2017 оны төсвийн жил дуусгавар болох гэж байгаатай холбогдуулан, Төсвийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.7-д зааснаар төсвийн үлдэгдлийг төсвийн ерөнхий дансанд татан төвлөрүүлдэг тул Зээлдэгч иргэн, ААН-үүд үндсэн зээлийн болон хүүгийн төлбөрийг 2017 оны 12 дугаар сарын 24-ны дотор ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангийн Төрийн сангийн 100900037019 тоот дансанд шилжүүлж тооцоогоо хийнэ үү. Дээр дурдсан хугацаанд төлөөгүй тохиолдолд он дамжиж, зээлийн гэрээнд заасны дагуу хүү, алданги тооцохыг анхаарна уу.

Жижиг, дунд Үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан 

Санхүүгийн алба +976 26 623029

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//