Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн статистик мэдээлэл

Нийтэлсэн: 11 сарын өмнө

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлийн статистик мэдээллийг хүргэе.

 

2020 онд нийт 249 төсөлд 22 тэрбум төгрөгийн зээл олгожээ. 

Хүснэгт.1. ЖДҮХ сангаас олгосон зээл (оноор)

 
Он
Зээлд хамрагдсан төсөл
Олгогдсон зээлийн дүн
Тэрбум ₮
Эх сурвалж
Дэд хороо
/орон нутгийн төсөл/
Хороо
/бүсийн төсөл/
Нийт төсөл
 1.  

2009 онд

1,604

34

1,638

38

ЖДҮГ

 1.  

2010 онд

1,523

84

1,607

40

ЖДҮГ

 1.  

2011 онд

1,526

242

1,768

315

ЖДҮГ

 1.  

2012 онд

68

36

104

25

ЖДҮГ

 1.  

2013 онд

454

84

538

72

ЖДҮГ

 1.  

2014 онд

583

345

928

143

ЖДҮГ

 1.  

2015 онд

251

147

398

60

ЖДҮГ

 1.  

2016 онд

23

265

188

80

ЖДҮГ

 1.  

2017 онд

-

254

154

49

ЖДҮГ

 1.  

2018 онд

-

212

212

86

ЖДҮГ

 1.  

2019 онд

306

145

451

47

ЖДҮГ

 1.  

2020 онд

156

93

249

22

ЖДҮГ

 

Нийт
6494
1741
8239
991

 

 

Хүснэгт 2. 2020 онд хүсэлт ирүүлсэн болон шийдвэрлэгдсэн зээл

Төсөл хүлээн авсан газар
Хүсэлт ирүүлсэн
Зээл олгосон
Төслийн тоо
Хүссэн санхүүжилт
тэрбум ₮
Төслийн тоо
Олгох санхүүжилт
Тэрбум ₮

1

ЖДҮГ –т /хуучнаар ЖДҮХСанд/

769

159

93

12

2

Орон нутагт

810

79

156

10

 

Нийт

1,579

238

249

22

 

Өнгөрсөн онд аймгуудад олгосон зээлийн санхүүжилтийг харвал хамгийн ихийг Өмнөговь аймагт олгожээ. 

Хүснэгт 3. 2020 онд ЖДҮХ сангаас олгосон зээл (аймгаар)

 

Аймаг, хот
Төслийн
тоо
Санхүүжилт
Шинэ ажлын
байр
Хадгалагдсан
ажлын байр
Эх сурвалж
(сая ₮)

1.

Архангай

5

500,000,000

27

19

ЖДҮГ

2.

Баян-Өлгий

6

490,000,000

54

31

ЖДҮГ

3.

Баянхонгор

5

473,000,000

42

38

ЖДҮГ

4.

Булган

7

460,000,000

61

36

ЖДҮГ

5.

Говь-Алтай

5

474,000,000

33

12

ЖДҮГ

6.

Говьсүмбэр

6

448,000,000

35

18

ЖДҮГ

7.

Дархан-Уул

8

433,000,000

28

35

ЖДҮГ

8.

Дорнод

6

435,000,000

34

27

ЖДҮГ

9.

Дорноговь

8

422,100,000

34

35

ЖДҮГ

10.

Дундговь

15

470,400,000

92

28

ЖДҮГ

11.

Завхан

5

479,191,400

23

23

ЖДҮГ

12.

Орхон

7

481,000,000

33

29

ЖДҮГ

13.

Өмнөговь

14

1,446,360,000

108

97

ЖДҮГ

14.

Өвөрхангай

12

450,000,000

77

59

ЖДҮГ

15.

Увс

12

500,000,000

62

67

ЖДҮГ

16.

Сүхбаатар

4

425,000,000

14

16

ЖДҮГ

17.

Сэлэнгэ

8

492,000,000

30

30

ЖДҮГ

18.

Төв

6

492,000,000

30

17

ЖДҮГ

19.

Ховд

6

411,600,000

28

38

ЖДҮГ

20.

Хөвсгөл

7

477,300,000

38

35

ЖДҮГ

21.

Хэнтий

4

466,500,000

34

5

ЖДҮГ

Орон нутагт нийт

156

10,726,451,400

917

695

ЖДҮГ

Улаанбаатар

93

12,089,990,000

569

111

ЖДҮГ

Бүгд

249

22,816,441,400

1486

806

 

Санхүүжилт авсан төслүүдийг үйл аижллагааных нь чиглэлээр харвал зоорь, хүлэмжийн аж ахуй болон сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлийн төсөл их байна. 

Хүснэгт 4. 2020 онд ЖДҮХ сангаас олгосон зээл (салбараар)

Үйл ажиллагааны чиглэл Төслийн тоо Санхүүжилтийн дүн Хадгалсан ажлын байр Нэмэгдүүлэх ажлын байр
1 Арьс шир боловсруулах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 27 1,901,950,000 66 150
2 Аялал жуулчлалын үйлчилгээ 29 3,163,860,000 109 264
3 Дотор мах, дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах  35 3,175,200,000 106 226
4 Зоорь, хүлэмжийн АА 49 4,737,290,000 149 230
5 Ноос боловсруулах, ноосон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 19 1,695,700,000 71 105
6 Сав баглаа боодол үйлдвэрлэх 13 1,330,200,000 17 89
7 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах,  37 3,062,100,000 139 199
8 Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ боловсруулах 26 2,300,141,400 91 162
9 Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах ариутгал, халдваргүйжилтийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 9 1,023,000,000 38 56
10 Бусад /өмнөговь аймаг/ 5 427,000,000 25 16
11 Нийт дүн 249 22,816,441,400 811 1497

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//