2020-2025 онд жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг кластераар бүсчлэн хөгжүүлэх чиглэлийг батлах тухай тогтоолын төсөлд санал авч байна

Нийтэлсэн: 1 жилийн өмнө
 (Сангийн сайдын 2019 оны шинэчилсэн хувилбар
Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбар ангилалаар авч үзэв)

дд

Бүсүүд

Кластерийн чиглэл

Дэд кластерийн чиглэл 

1

Баруун бүс:

 

Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд;

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур.

 • Газар тариалан, мал аж ахуй, ан агнуур, түүнтэй холбогдох үйлчилгээ;
 • Загас барих, үржүүлэх;

Боловсруулах үйлдвэрлэл.

 

 • Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;
 • Хувцас үйлдвэрлэл;
 • Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл;
 • Тавилгаас бусад мод болон модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл; сүрэл, дэрсэн эдлэл үйлдвэрлэл;
 • Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэл;
 • Ээрэх, нэхэх, даавуун материал бэлтгэх үйлдвэрлэл;

 

Ус хангамж; Сувагжилтын систем, хог хаягдал зайлуулах болон хүрээлэн буй орчныг дахин сэргээх үйл ажиллагаа.

 

 • Хог хаягдлыг цуглуулах, боловсруулах, зайлуулах; дахин ашиглах;

 

 

 

Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа.

 

 • Аялал, жуулчлалын агентлаг, аяллын оператор болон захиалгат бусад үйлчилгээний үйл ажиллагаа;

 

2

Хангайн бүс:

 

Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл;

Боловсруулах үйлдвэрлэл.

 

 • Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;
 • Ээрэх, нэхэх, даавуун материал бэлтгэх үйлдвэрлэл;
 • Хувцас үйлдвэрлэл;
 • Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл;
 • Тавилгаас бусад мод болон модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, сүрэл, дэрсэн эдлэл үйлдвэрлэл;
 • Машин, тоног төхөөрөмжөөс бусад металл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

Тавилга үйлдвэрлэл;

Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа.

 • Аялал, жуулчлалын агентлаг, аяллын оператор болон захиалгат бусад үйлчилгээний үйл ажиллагаа;

 

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа.

 • Компьютер, ахуйн бараа, хувийн хэрэглээний зориулалттай бараа эд зүйлсийн засвар, үйлчилгээ;
 • Хувийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа;

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур.

 • Газар тариалан, мал аж ахуй, ан агнуур, түүнтэй холбогдох үйлчилгээ;
 • Ойн аж ахуй, мод бэлтгэл;

 

3

Төвийн бүс:

 

Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв;

Боловсруулах үйлдвэрлэл.

 

 • Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;
 • Ээрэх, нэхэх, даавуун материал бэлтгэх үйлдвэрлэл;
 • Хувцас үйлдвэрлэл;
 • Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл;
 • Тавилгаас бусад мод болон модон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл; сүрэл, дэрсэн эдлэл үйлдвэрлэл;
 • Резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл;
 • Төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэл;
 • Машин, тоног төхөөрөмжөөс бусад металл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл;
 • Тавилга үйлдвэрлэл;
 • Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа;

 

Ус хангамж; Сувагжилтын систем, хог хаягдал зайлуулах болон хүрээлэн буй орчныг дахин сэргээх үйл ажиллагаа.

 • Хог хаягдлыг цуглуулах, боловсруулах, зайлуулах; дахин ашиглах;

 

Барилга.

 • Барилга угсралт;

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа.  

 • Компьютер, ахуйн бараа, хувийн хэрэглээний зориулалттай бараа эд зүйлсийн засвар, үйлчилгээ;
 • Хувийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа;

4

Зүүн бүс:

 

Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий;

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур.

 • Газар тариалан, мал аж ахуй, ан агнуур, түүнтэй холбогдох үйлчилгээ;

 

Боловсруулах үйлдвэрлэл.

 

 • Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;
 • Ээрэх, нэхэх, даавуун материал бэлтгэх үйлдвэрлэл;
 • Хувцас үйлдвэрлэл;
 • Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл;

 

Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа.

 • Аялал, жуулчлалын агентлаг, аяллын оператор болон захиалгат бусад үйлчилгээний үйл ажиллагаа;

 

Ус хангамж; Сувагжилтын систем, хог хаягдал зайлуулах болон хүрээлэн буй орчныг дахин сэргээх үйл ажиллагаа.

 • Хог хаягдлыг цуглуулах, боловсруулах, зайлуулах; дахин ашиглах;

 

Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуур.

 • Газар тариалан, мал аж ахуй, ан агнуур, түүнтэй холбогдох үйлчилгээ;
 • Ойн аж ахуй, мод бэлтгэл;
 • Загас барих, үржүүлэх;

 

5

Улаанбаатарын бүсэд:

 

Нийслэл хот, түүний дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр, хот орчмын бүсийн дагуул хотууд;

Боловсруулах үйлдвэрлэл.

 

 • Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;
 • Машин, тоног төхөөрөмжийг угсрах, суурилуулах, холбогдох засвар, үйлчилгээ;

 

Барилга.

 • Барилга угсралт;
 • Барилгын тусгай ажил;

Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээ.

 • Зочид буудал, байр, сууцаар үйлчлэх үйл ажиллагаа;
 • Нийтийн хоолны газрын үйл ажиллагаа;

 

Компьютер программчлал, зөвлөгөө болон түүнд холбогдох үйл ажиллагаа.

 

 • Мэдээллийн технологи болон компьютерын бусад үйлчилгээ;
 • Компьютер программчлалын үйл ажиллагаа;
 • Компьютерын зөвлөгөө өгөх болон компьютерын системийн чиглэлээр иж бүрэн үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа;

 

Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа.

 • Компьютер, ахуйн бараа, хувийн хэрэглээний зориулалттай бараа эд зүйлсийн засвар, үйлчилгэ;
 • Хувийн үйлчилгээний бусад үйл ажиллагаа;

 

Бөөний болон жижиглэн худалдаа; машин, мотоциклийн засвар, үйлчилгээ.­­­­

 •  Моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бөөний болон жижиглэн худалдаа, засвар, үйлчилгээ;
 • Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад бөөний худалдаа;
 • Автомашин, мотоциклийн худалдаанаас бусад барааны жижиглэн худалдаа;

 

 

Жижиг, дунд үйлдвэрийн газраас  2020-2025 онд жижиг, дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг кластераар бүсчлэн хөгжүүлэх чиглэлийг батлах тухай тогтоолын төсөлд санал авч байна.

Та саналаа gajidvaanchig@sme.gov.mn цахим шуудангийн хаягаар ирүүлэхийг хүсье.

 

ЖУРМЫН ТӨСӨЛ ТАТАЖ АВАХ

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//