ЗАР МЭДЭЭ

Нийтэлсэн: 3 жилийн өмнө

Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох, төсөл сонгон шалгаруулах журмын хүрээнд нийтдээ 20.0 сая төгрөгөөс 1.0 тэрбум төгрөгийн зээл хүссэн 1,411 иргэн аж ахуй нэгжүүдээс хэрэгжүүлэх төслийн баримт бичиг болон түүнтэй холбоотой иж бүрдлийн материалаа ЖДҮХСанд ирүүлснээс эхний шатны иж бүрдлийн шаардлага болон төсөлд тавигдах шалгуур хангагдсан 534 иргэн, аж ахуйн нэгжийн төсөл  дараагийн 2-р шат буюу төслийн урьдчилсан судалгааны шатанд шилжсэн.

Төслийн 1-р шатны сонгон шалгаруулалттай холбоотой гомдлыг 2019 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийг хүртэл хүлээн авна.

ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САН

2019-06-28

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//