Дараах ажлын байруудад ажилтан сонгон шалгаруулж авна

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө

1. Ажлын байрны нэр: Дотоод аудитор

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. Эдийн засагч  мэргэжилтэй
 • Мэргэшсэн аудитор;
 • Төрийн байгууллагад 5-аас дээш жил, хувийн хэвшилд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;
 • Сэтгэн бодох чадвартай байх,
 • Багаар ажиллах чадвартай байх.
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;

 

2. Ажлын байрны нэр: Захиргаа хүний нөөц, санхүүгийн хэлтсийн дарга

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Дээд боловсролтой, Магистрийн зэрэгтэй. Эдийн засагч  мэргэжилтэй
 • Бизнесийн удирдлагаар мэргэшсэн,  Мэргэшсэн нягтлан бодогч,  аудитор
 • Мэргэжлээрээ 5-аас дээш жил, банкны салбарт 5-аас доошгүй жил ажилласан байх
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;
 • Сэтгэн бодох чадвартай байх,
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;
 • Багаар ажиллах, бусдыг ойлгох хариуцлага хүлээх, чиг үүргийг бусдад ойлгуулах
 • Бусдыг манлайлах

 

3. Ажлын байрны нэр: Санхүүгийн албаны дарга бөгөөд ерөнхий санхүүч

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Дээд боловсролтой, магистр
 • Нягтлан бодогч, эдийн засагч  мэргэжилтэй;
 • Тухайн мэргэжлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан байх, төрийн албанд 2-оос дээш жил ажилласан байх,
 • Санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах төлөвлөх чадвартай,
 • Компьютерын өргөн хэрэглээний программ дээр ажилладаг байх
 • Багаар хамтарч  ажиллах чадвартай байх
 • Баримт бичиг боловсруулах
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх
 • Мэргэжлийн англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх;

 

4. Ажлын байрны нэр: Хууль тусгай активын хэлтсийн дарга

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Дээд боловсролтой, Магистрийн зэрэгтэй
 • Эрх зүйч
 • Хууль хяналт, төрийн байгууллагад ажилласан байх
 • Тухайн мэргэжлээр 5-аас доошгүй жил ажилласан байх, төрийн албанд 2-оос дээш жил ажилласан байх,
 • Удирдах, манлайлах сэтгэн бодох чадвартай байх
 • Багаар ажиллах
 • Компьютерийн программ дээр ажиллах
 • Баримт бичиг боловсруулах
 • Хууль, тогтоомжийг мөрдөж ажиллах
 • Байгууллагын нууцыг хадгалах.
 • Мэргэжлийн англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 

5. Ажлын байрны нэр: Архив, лавлагааны мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. Эдийн засгийн, бизнесийн мэргэжилтэй
 • Архив албан хэрэг хөтлөлийн  чиглэлээр  мэргэшсэн байх
 • Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлний дундаас дээш шатны мэдлэгтэй байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай байх.
 • Баримт бичиг боловсруулах;
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;
 • Байгууллагын нууцыг хадгалах;

 

        6. Ажлын байрны нэр: Бизнес хөгжүүлэлт, сургалт хариуцсан мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. Санхүү, бизнесийн  мэргэжилтэй
 • Бизнес хөгжүүлэх, маркетингийн  чиглэлээр  мэргэшсэн байх
 • Тухайн мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан байх
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;
 • Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай байх.
 • Баримт бичиг боловсруулах;
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;

 

      7. Ажлын байрны нэр: Гэрээ, хэлцэл барьцаа хариуцсан мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. Эрх зүйч  мэргэжилтэй
 • Хууль хяналт, төрийн байгууллагад ажилласан байх;
 • Төрийн байгууллагад 1-ээс дээш жил, хувийн хэвшилд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;
 • Сэтгэн бодох чадвартай байх,
 • Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх;
 • Багаар ажиллах чадвартай байх.
 • Баримт бичиг боловсруулах;
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;

 

8. Ажлын байрны нэр: Зээлдэгчийн түүх, гэрээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Дээд боловсролтой, Эдийн засагч, Эрх зүйч  мэргэжилтэй;
 • Банк санхүүгийн чиглэлээр мэргэшсэн байх, 
 • Мэргэжлээрээ 2-оос дээш жил ажилласан байх
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;
 • Сэтгэн бодох чадвартай байх,
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;
 • Багаар ажиллах, бусдыг ойлгох хариуцлага хүлээх, чиг үүргийг бусдад ойлгуулах

 

9. Ажлын байрны нэр: Зээлийн ахлах мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Дээд боловсролтой, Санхүүч, Эрх зүйч  мэргэжилтэй;
 • Эдийн засгийн чиглэлээр эсвэл бизнесийн чиглэлээр мэргэшсэн байх
 • Банкинд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;
 • Сэтгэн бодох чадвартай байх,
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;
 • Багаар ажиллах, бусдыг ойлгох хариуцлага хүлээх, чиг үүргийг бусдад ойлгуулах

 

10. Ажлын байрны нэр: Зээлийн мониторингийн ахлах мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Дээд боловсролтой, Магистр зэрэгтэй,
 • Санхүүч, Эрх зүйч  мэргэжилтэй;
 • Эдийн засгийн чиглэлээр эсвэл бизнесийн чиглэлээр мэргэшсэн байх
 • Банкны салбарт 2-оос дээш жил ажилласан байх.
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;
 • Сэтгэн бодох чадвартай байх,
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;
 • Багаар ажиллах, бусдыг ойлгох хариуцлага хүлээх, чиг үүргийг бусдад ойлгуулах

 

11. Ажлын байрны нэр: Өр барагдуулах мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 • Дээд боловсролтой, бакалавр
 • Эрх зүйч  мэргэжилтэй;
 • Хуульч
 • Төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан, Хувийн хэвшилд 2-оос доошгүй жил ажилласан байх.
 • Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;
 • Сэтгэн бодох чадвартай байх,
 • Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;
 • Багаар ажиллах, бусдыг ойлгох хариуцлага хүлээх, чиг үүргийг бусдад ойлгуулах
 • Хууль, тогтоомжийг мөрдөж ажиллах
 • Байгууллагын нууцыг хадгалах.

 

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ:

 • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
 • Төрийн албан хаагчийн анкет  /Сүүлийн 3 сарын хугацаанд авхуулсан 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 2 хувь/
 • 3 үеийн намтар
 • Цахим үнэмлэхийн хуулбар
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт
 • Их, дээд сургуулийн дипломны хуулбар, сертификат
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр
 • Урьд нь ажиллаж байсан бол тухай албан байгууллагын тодорхойлолт/ажлаас чөлөөлсөн тушаал/
 • Шаардлагатай бусад материал

Анкет татаж авах бол ЭНД дарна уу

 

Материал хүлээн авах хугацаа:

2019 оны 04 дүгээр сарын 09-ний өдрөөс 2019 оны 04 дүгээр сарын 12- ны 17:30 цаг хүртэл Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам-13381, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын IXа байр Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн 13 тоот өрөөнд

 info@smefund.gov.mn

 www.smefund.gov.mn

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//