Дараах ажлын байруудад ажилтан сонгон шалгаруулж авна

Нийтэлсэн: 4 жилийн өмнө

Жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжүүлэх сан

Дараах ажлын байруудад ажилтан сонгон шалгаруулж авна

 

1.    Ажлын байрны нэр: Зээл, төслийн хэлтсийн дарга

 

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ø  Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. Эдийн засагч,менежментийн мэргэжилтэй

Ø  Эдийн засгийн эсвэл  менежментийн  чиглэлээр  мэргэшсэн байх

Ø  Төрийн байгууллагад 3-аас  дээш жил ажилласан байх / Хувийн хэвшилд  3-аас  доошгүй жил ажилласан/

Ø  Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг

эзэмшсэн байх

Ø  Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Ø  Багаар ажиллах чадвартай байх

Ø  Баримт бичиг боловсруулах

Ø  Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх

 

2. Ажлын байрны нэр:Дотоод эх үүсвэр хариуцсан мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Ø  Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. Эдийн засагч, Нягтлан бодох бүртгэл мэргэжилтэй

Ø  Мэргэжлийн чиглэлээр 2-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ø  Санхүүгийн чиглэлээр 2 хүртэл жил ажилласан байх

Ø  Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх

Ø  Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Ø  Багаар ажиллах чадвартай байх

Ø  Хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах,

Ø  Байгууллагын нууцыг хадгалах;

Ø  ОУ-н Аудитын стандарт, ОУ-ын Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт мэддэг байх,

Ø  Төсөв төрийн өмчит ба хувийн хэвшлийн санхүүгийн үйл ажиллагааг мэддэг байх

Ø  Баримт бичиг боловсруулах

Ø  Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх чадвартай байх

Ø  Илүү цагаар ажиллах

Ø  Хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллах,

Ø  Байгууллагын нууцыг хадгалах;

 

3. Ажлын байрны нэр: Зээлийн мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ø  Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. Эдийн засагч, менежментийн мэргэжилтэй

Ø  Эдийн засгийн эсвэл  менежментийн  чиглэлээр  мэргэшсэн байх

Ø  Төрийн байгууллагад санхүүгийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Ø  Хувийн хэвшилд  2-аас  доошгүй жил ажилласан

Ø  Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;

Ø  Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх;

Ø  Багаар ажиллах чадвартай байх.

Ø  Баримт бичиг боловсруулах;Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;

Ø  Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх.

 

4. Ажлын байрны нэр:Төслийн мэргэжилтэн

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ø  Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. Эрх зүйч, Эдийн засагч мэргэжилтэй

Ø  Эдийн засгийн эсвэл  менежментийн  чиглэлээр  мэргэшсэн байх

Ø  Төрийн байгууллагад санхүүгийн чиглэлээр 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Ø  Хувийн хэвшилд  2-аас  доошгүй жил ажилласан

Ø  Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг эзэмшсэн байх;

Ø  Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх;

Ø  Багаар ажиллах чадвартай байх.

Ø  Баримт бичиг боловсруулах;

Ø  Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;

Ø  Гадаад хэлний мэдлэгтэй байх

 

5. Ажлын байрны нэр : Хуулийн ахлах мэргэжилтэн

 ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

Ø  Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй. Эрх зүйч, Хуульч мэргэжилтэй

Ø  Мэргэжлийн чиглэлээр 1 хүртэл жил ажилласан байх

Ø  Хууль хяналт, төрийн байгууллагад ажилласан байх

Ø  Төрийн болон хувийн хэвшилд мэргэжлээрээ 2 хүртэл  жил ажилласан байх

Ø  Удирдах, сэтгэн бодох чадвартай байх

Ø  Багаар ажиллах

Ø   Компьютерийн программ дээр ажиллах

Ø  Баримт бичиг боловсруулах

Ø  Гадаад хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх;

Ø  Санал бодлоо үгээр болон бичгээр илэрхийлэх;

Ø  Хууль, тогтоомжийг мөрдөж ажиллах

Ø  Байгууллагын нууцыг хадгалах.

Ø  Мэргэжлийн англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 

6. Ажлын байрны нэр: Ерөнхий нягтлан бодогч

 ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Ø  Бакалаврын болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй, Нягтлан бодогч, Эдийн засаг мэргэжилтэй

Ø  Монгол Улсын Мэргэшсэн Нягтлан Бодогч

Ø  Олон Улсын Аудитын стандарт  мэддэг байх.

Ø  Олон Улсын Нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт мэддэг байх

Ø  Мэргэжлээрээ 2 хүртэл жил ажилласан байх        

Ø  Төсөв, төрийн өмчит ба хувийн хэвшлийн санхүүгийн үйл ажилагааг мэддэг байх

Ø  Баланс уншиж ойлгодог байх

Ø   Компьютерийн өргөн хэрэглээний програм дээр ажилладаг байх

Ø   Багаар хамтарч  ажиллах чадвартай байх

Ø  Мэргэжлийн англи хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 

 7. Ажлын байрны нэр: IT, сургалт, сурталчилгаа, хариуцсан  мэргэжилтэн

В. ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

Ø  Дээд боловсролын зэрэгтэй байх

Ø  Мэдээллийн технологи, Бизнесийн удирдлага

Ø  Эдийн засгийн эсвэл программ хангамжийн  чиглэлээр мэргэжсэн байх

Ø  Төрийн захиргааны байгууллагад 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Ø  Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 

Бүрдүүлэх материал:

Ø  Төрийн албан хаагчийн анкет  /Сүүлийн 3 сарын хугацаанд авхуулсан 3х4 хэмжээтэй цээж зураг 3 хувь/

Ø  Цахим үнэмлэхийн хуулбар

Ø  Ерөнхий боловсролын болон их, дээд, тусгай мэргэжлийн сургуулийн диплом, сертификат

Ø  Шаардлагатай бусад материал

 

Материал хүлээн авах хугацаа:

2018 оны     02     сарын   01 -ний өдрөөс 2018 оны 02 сарын   09 - ний 17:30 цаг хүртэл Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам-13381, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын IXа байр Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан

 info@smefund.gov.mn

 www.smefund.gov.mn

 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//