Хөдөлмөрийн дотоод журам

12 сарын өмнө

[ ... ]Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам

12 сарын өмнө

Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх ороход мэргэшлийн шалгалт авах журам [ ... ]

Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам

12 сарын өмнө

Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 14 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралт ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ӨГӨХ БОЛЗОЛ, ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1.Төрийн жинхэнэ албаны сул орон тоог[1] нөхөх тусгай /тухайн албан тушаалын/ шалгалт (цаашид “шалгалт” гэх)-ыг зохион байгуулахта [ ... ]

Төрийн албан хаагчийн анкет

12 сарын өмнө

Төрийн албан хаагчийн анкет ТАТАЖ авах   [ ... ]

Дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2 жилийн өмнө

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг             Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн төслийг судалж, холбогдох хууль, журмын хүрээнд үнэлгээ хийх, төслийг газар дээр нь үзэж нарийвчилсан судалгаа хийх, д [ ... ]

Дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2 жилийн өмнө

ЗЭЭЛИЙН МОНИТОРИНГИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг             Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэн хуулийн этгээдийн төслийн хэрэгжилт болон түүний үр дүнд хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах, тайлан гаргах, зээлий [ ... ]

Дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2 жилийн өмнө

БИЗНЕС ХӨГЖҮҮЛЭЛТ, СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг             Бизнесийн харилцааг тодорхойлох, хөгжүүлэх, гэрээ хэлэлцээр хийх, тохиролцох замаар жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг зах зээлд өрсөлдөхүйц, эзлэх байр с [ ... ]

Дараах ажлын байранд ажилтан сонгон шалгаруулж авна

2 жилийн өмнө

ЗЭЭЛИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН Гүйцэтгэх үндсэн чиг үүрэг             Жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээдээс ирүүлсэн төслийг судалж, холбогдох хууль журмын хүрээнд үнэлгээ хийх,  төслийг газар дээр нь үзэж нарийвчилсан судалгаа хийх, дүгнэлт гаргах, зээлий [ ... ]

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

//