Төслийн талаарх мэдээлэл

Нийтэлсэн: 11 сарын өмнө

Журамтай танилцах бол ЭНД дарна уу.

Зээлийн өргөдөл татах бол ЭНД дарна уу.

Төсөл хэрэгжүүлэгчийн талаар олон нийтийн хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэхийг зөвшөөрсөн тухай мэдүүлгийг татах бол ЭНД дарна уу.

Төсөлд тавигдах шаардлагатай танилцах бол ЭНД дарна уу.

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчийн гарын авлагатай танилцах бол ЭНД дарна уу.

Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчээр бүртгүүлэхэд шаардагдах материал татах бол ЭНД дарна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ