ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС УРТ ХУГАЦААТАЙ, ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

9 сарын өмнө 6526

                 Хүнс,  хөдөө  аж  ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 06  дугаар сарын 14-ны өдрийн А-76 тоот тушаалын 1 хавсралт   ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС УРТ ХУГАЦААТАЙ, ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГ [ ... ]

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ