МОНENG

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ Журмын заалт хүчингүй болгох тухай

Нийтэлсэн: 2 сарын өмнө Үзсэн: 81

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

2018 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдөр                               

 

Улаанбаатар хот

 

Дугаар А-01

Журмын заалт хүчингүй болгох тухай

Захиргааны ерөнхий хуулийн 60 дугаар зүйлийн 60.1, 68 дугаар зүйлийн 68.2 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ НЬ:

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн А-76 тоот тушаалаар баталсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай, хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгаруулах журам”-ын 6.7 дахь заалтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

САЙД                                           Б.БАТЗОРИГ

legalinfo_mn-Журмын заалт хүчингүй болгох тухай.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ