ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС УРТ ХУГАЦААТАЙ, ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

2 жилийн өмнө 11437

Хүнс,  хөдөө  аж  ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2017 оны 06  дугаар сарын 14-ны өдрийн   А-76 тоот тушаалын 1 хавсралт ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС УРТ ХУГАЦААТАЙ, ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ ОЛГОХ ТӨСӨЛ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. [ ... ]

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ