МОНENG

Бидэнтэй холбогдох

Алба Өрөө Утас
1 Захирал 102 а,б +976 62 263028
2 Захиргаа хууль эрх зүйн алба 13 +976 51 267887
3 Санхүүгийн алба 101 +976 26 623029
4 Зээл төслийн алба 10, 11 +976 62 263029

Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Монгол Улсын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуй, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам-13381, Энхтайваны өргөн чөлөө 16а, Засгийн газрын IXа байр

Цахим шуудан: info@smefund.gov.mn

Цахим хуудас: www.smefund.gov.mn

Санал хүсэлт

Зээлийн тооцоолуур

Зээлийн хэмжээ:
Зээлийн хүү (жил):
Хөнгөлөлттэй хугацаа:
Зээлийн хугацаа (сар):
Зээлийн огноо:
Сард төлөх дүн: