Төсөл хэрэгжиж буй салбарын ажлын байрны инфографик

Төсөл хэрэгжиж буй салбарын инфографик

Ажилтан албан хаагч үүргээ гүйцэтгэхдээ шударга хандаж, Танд хэрэгтэй мэдээллийг өгч, ил тод үйлчилсэн үү? Та сэтгэл ханамжтай байна уу?