2018.04.03-16-ны өдрүүдэд хүлээн авсан нийт төслүүд (Үйл ажиллагааны чиглэл)

2018.04.03-16-ны өдрүүдэд хүлээн авсан нийт төслүүд (Байршил)

Ажилтан албан хаагч үүргээ гүйцэтгэхдээ шударга хандаж, Танд хэрэгтэй мэдээллийг өгч, ил тод үйлчилсэн үү? Та сэтгэл ханамжтай байна уу?